شیر پروانه ای تمام استیل لاگ تایپ


شیر کشویی – شیر سوزنی – بال ولو – شیر توپی – گیت ولو – گلوب ولو

3 اینچ / 4 اینچ / 5 اینچ / 6 اینچ / 8 اینچ/ 10 اینچ 12 / اینچ / 14 اینچ / 16 اینچ / 18

اینچ / 20 اینچ / /24 اینچ/ 26 اینچ/ 26 اینچ/ 30 اینچ/ 32/ اینچ 36 اینچ / 40 اینچ/ 46

اینچ / 48 اینچ/ 50 اینچ/ 52 اینچ/ 56 اینچ/ 60 اینچ/ 64 اینچ/ 72 اینچ

کلاس 150 – 300- 600- 900 -1500

PN

10/ 16 / 20 / 25 / 40 / 63/ /100

کلاس 800

بال ولو – گیت ولو – چک ولو

شیر پروانه ای لاگ

شیر پروانه ای لاگ تایپ یا شیر پروانه ای دور سوراخ از لحاظ ابعادی مابین مدل ویفری و فلنجی می باشد که سوراخ های آن رزوه ای و با پیچ بین دو تا فلنج با استحکام بالا بسته می شود.

باترفلای ولو لاگ

شیر پروانه ای لاگ چیست؟

به شیر پروانه ای که دور تا دور آن سوراخ رزوه ای بوده و از لحاظ ابعادی متوسط بوده مدل لاگ یا بین فلنجی دور سوراخ گفته می شود.

شیر پروانه ای لاگ تایپ یا انتهای خط، دارای چهار الی بیست حلقه در اطراف محیط خارجی مجرای اصلی شیر است که با قرار گرفتن در انتهای خط، به فلنج خط لوله پیچ و مهره می شود. در واقع تفاوت اصلی شیرپروانه لاگ و شیر پروانه فلنج دار در این است که: شیر پروانه ای فلنج دار دارای دو سطح دایره ای سوراخکاری شده در دو سمت شیر است که حالت فلنج دارد، در حالی که در شیر پروانه ای لاگ تایپ، بسته به سایزشیر، چهار الی بیست حلقه متصل به محیط خارجی شیر، تنها، محل عبور پیچ فلنج های متصل به خط لوله است که به تثبیت شیر کمک می کند.