اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۳۴۹۶۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۹۹۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۳۴۹۹۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۲۳۱۷۳۲ مشاور فروش ۰۰۹۸
کارشناس فروش ۹۱۲۲۴۸۵۱۱۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه افخمی ، پاساژ 110 ،

صنعت پالایش برتر 36349679-021

تلفن

  • ۳۶۳۴۹۶۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۳۴۹۹۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۳۴۹۹۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۲۳۱۷۳۲ مشاور فروش ۰۰۹۸
  • کارشناس فروش ۹۱۲۲۴۸۵۱۱۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه افخمی ، پاساژ 110 ،